ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ –ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ –ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ --ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 10/26-01-2018
ΑΔΑ ΩΡΗΘΟΡ1Π-ΕΚΚ
ΑΔΑΜ 18PROC002743141
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear