Εργαλεία συνεργείου οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργαλεία συνεργείου οχημάτων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια εργαλείων συνεργείου οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-11-2023
Αριθμός Διακήρυξης 75/2023
ΑΔΑ 6Β3ΝΟΡ1Π-3ΛΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear