ΕΡΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Αριθμός Εντολής 36/20-03-2019
ΑΔΑ 9Η33ΟΡ1Π-Ε07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear