Επιτραπέζιοι σταθμοί εργασίας (Η/Υ) με οθόνη – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επιτραπέζιοι σταθμοί εργασίας (Η/Υ) με οθόνη

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επιτραπέζιοι σταθμοί εργασίας (Η/Υ) με οθόνη (7 τεμάχια)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7086/2017
ΑΔΑ ΨΛΚΝΟΡ1Π-ΜΙΡ
ΑΔΑΜ 17PROC002189394
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear