Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (πλήρες) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (πλήρες)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (πλήρες)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 7 ΗΛ/30-03-2018/2018
ΑΔΑ ΩΜ5ΝΟΡ1Π-ΜΘΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear