ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Η/Υ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Η/Υ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Επιτραπέζιος Η/Υ με λειτουργικό σύστημα
Οθόνη 23'' και άνω FHD
Αριθμός Εντολής 30/15-02-2018
ΑΔΑ Ψ76ΟΟΡ1Π-ΛΓΚ
ΑΔΑΜ 18PROC003340377
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear