Επιτραπέζια ψηφιακά ρολόγια – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επιτραπέζια ψηφιακά ρολόγια

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επιτραπέζια ψηφιακά ρολόγια
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-12-2018
Αριθμός Διακήρυξης 36ΗΛ/30-10-2018 /2018
ΑΔΑ Ψ1ΒΗΟΡ1Π-ΜΨΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear