Επίσωτρα Ελαστικά για τα Ασθ/ρα και Υπηρεσιακά Οχήματα (Ορθή Επανάληψη ως προς την περιγραφή του Ελαστικού ->τμήμα13) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επίσωτρα Ελαστικά για τα Ασθ/ρα και Υπηρεσιακά Οχήματα (Ορθή Επανάληψη ως προς την περιγραφή του Ελαστικού ->τμήμα13)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΤΜΗΜΑ Είδος – Περιγραφή
Τύπος Τεμάχια
1 185 – 65 – R14 86T ΘΕΡΙΝΑ 8
2 195 – 70 – R15 104/102 R ΘΕΡΙΝΑ 8
3 205 – 70 – R15 106/104 R ΘΕΡΙΝΑ 12
4 215 – 65 – R16 109/107 T ΘΕΡΙΝΑ 60
5 215 – 65 – R16 109/107 R ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 20
6 225 – 70 – R15 112/110 T ΘΕΡΙΝΑ 60
7 205 – 75 - R16 110 R ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 4
8 205 – 75 – R16 110 R ΘΕΡΙΝΑ 8
9 225 – 75 – R16 118/116 R ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 8
10 225 – 75 – R16 118/116R ΘΕΡΙΝΑ 4
11 235 – 65 – R16 115/113 T ΘΕΡΙΝΑ 20
12 235 – 65 – R16 115/113 R ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 16
13 185 – 65 – R14 86 T ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 4
14 225 – 70 – R15 112/110 R ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 24
15 205 – 70 -R15 86 S Α/Τ 4
16 195 – 65 – R15 91 T ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 4
17 185 – R14 102/100 Q ΘΕΡΙΝΑ 4
18 225 – 65 – R16 112 R ΘΕΡΙΝΑ 8
19 225 – 65 – R16 112 R ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 4
Αριθμός Εντολής 87/06-09-2021
ΑΔΑ ΨΘ8ΥΟΡ1Π-7Δ6
ΑΔΑΜ 21PROC009196442
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear