Επίσωτρα ελαστικά ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επίσωτρα ελαστικά ασθενοφόρων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επίσωτρα ελαστικά για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας, πιθανής δαπάνης 19.982,00€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1272/2017
ΑΔΑ ΩΞΦ6ΟΡ1Π-4ΧΒ
ΑΔΑΜ 17REQ005832947
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2017 - Ωρα 10:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear