ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΙ 3490, ΚΗΗ 1003, ΚΗΗ 7213, ΚΗΗ 7260, ΚΗΙ 8000, ΚΗΥ 8557, ΚΗΙ 6390, ΚΗΗ 7574, ΚΗΗ 7220, ΚΗΗ 7221 & ΚΗΗ 7218 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΙ 3490, ΚΗΗ 1003, ΚΗΗ 7213, ΚΗΗ 7260, ΚΗΙ 8000, ΚΗΥ 8557, ΚΗΙ 6390, ΚΗΗ 7574, ΚΗΗ 7220, ΚΗΗ 7221 & ΚΗΗ 7218 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΙ 3490, ΚΗΗ 1003, ΚΗΗ 7213, ΚΗΗ 7260, ΚΗΙ 8000, ΚΗΥ 8557, ΚΗΙ 6390, ΚΗΗ 7574, ΚΗΗ 7220, ΚΗΗ 7221 & ΚΗΗ 7218 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ31/18-05-2021
ΑΔΑ 6Υ46ΟΡ1Π-Π6Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear