ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΙ 6367, ΚΗΗ 7490, ΚΗΗ 7222, ΚΗΗ 7260, ΚΗΙ 6368, ΚΗΥ 8583, ΚΗΗ 7218, ΚΗΗ 7214 & ΚΗΙ 6390 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΙ 6367, ΚΗΗ 7490, ΚΗΗ 7222, ΚΗΗ 7260, ΚΗΙ 6368, ΚΗΥ 8583, ΚΗΗ 7218, ΚΗΗ 7214 & ΚΗΙ 6390 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΙ 6367, ΚΗΗ 7490, ΚΗΗ 7222, ΚΗΗ 7260, ΚΗΙ 6368, ΚΗΥ 8583, ΚΗΗ 7218, ΚΗΗ 7214 & ΚΗΙ 6390 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ14/20-02-2020
ΑΔΑ Ω97ΘΟΡ1Π-Π51
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear