ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Τ75/27-10-2020
ΑΔΑ 6ΒΗ0ΟΡ1Π-ΨΥ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear