Επισκευή τροφοδοτικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή τροφοδοτικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ.

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Επισκευή τροφοδοτικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ.
Αριθμός Εντολής 89/11-10-2016
ΑΔΑ 7Α7ΦΟΡ1Π-ΩΦΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear