Επισκευή τριών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή τριών ασθενοφόρων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1) ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 3352 ΜΕ - 158/30-7-18
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 35,60 € ΜΕ ΦΠΑ

2) ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 6284 - ΑΕ 159/30-7-18
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 79,98€ ΜΕ ΦΠΑ

3) ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 3142 - ΑΕ 160/30-7-18
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 402,07 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5160/2016
ΑΔΑ ΩΟΓ9ΟΡ1Π-ΜΛ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-08-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear