ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT BUTTON,ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ MOTOROLA TETRA MTH 800 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT BUTTON,ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ MOTOROLA TETRA MTH 800

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT BUTTON,ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ MOTOROLA TETRA MTH 800
Αριθμός Εντολής 19/17-02-2017
ΑΔΑ 6Σ07ΟΡ1Π-42Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear