ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT BUTTON,ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ MOTOROLA TETRA MTH 800 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT BUTTON,ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ MOTOROLA TETRA MTH 800

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT BUTTON,ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ MOTOROLA TETRA MTH 800
Αριθμός Εντολής 98/26-06-2017
ΑΔΑ Ω2ΞΜΟΡ1Π-Σ9Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear