ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 1045/18-05-2017
ΑΔΑ 734ΟΟΡ1Π-ΘΗΕ
ΑΔΑΜ 17PROCOO6203013
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear