Επισκευή Τιμονιών Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή Τιμονιών Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του.

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Επισκευή Τιμονιών Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του.
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 1.100,00 € + ΦΠΑ 24%

Αριθμός Εντολής 129/09-10-2020
ΑΔΑ 6ΩΟΣΟΡ1Π-ΒΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear