ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑ-ΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟΥ(ΥΠΑΡΧΕΙ) ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑ-ΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟΥ(ΥΠΑΡΧΕΙ) ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟΥ (ΥΠΑΡΧΕΙ) ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ52/03-09-2020
ΑΔΑ ΨΛΝΑΟΡ1Π-ΓΩ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear