Επισκευή σκαλοπατιού (κομένη ντίζα) για ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6284 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή σκαλοπατιού (κομένη ντίζα) για ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6284

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επισκευή σκαλοπατιού (κομένη ντίζα)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6697/2017
ΑΔΑ ΩΨΙΟΟΡ1Π-ΘΚΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear