Επισκευή σκαλοπατιού ασθ/ρου τομέα Βόλου ΚΗΙ 6464 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή σκαλοπατιού ασθ/ρου τομέα Βόλου ΚΗΙ 6464

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ - 49,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 49,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6694/2017
ΑΔΑ 6Δ5ΗΟΡ1Π-ΧΞΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear