ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Τ19/16-02-2023
ΑΔΑ 67Ω8ΟΡ1Π-ΧΦΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear