Επισκευή οχήματος Suzuki Vitara ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή οχήματος Suzuki Vitara ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - 195,00 €
2 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 4Χ4 - 115,00 €
3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΣΑΣΜΑΝ) - 160,00 €
4 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 4Χ4 - 135,00 €
5 ΖΥΓΙΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ - 135,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 740,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7939/2017
ΑΔΑ ΩΧ0ΙΟΡ1Π-ΠΙΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear