Επισκευή Ντίζα Χειροφρένου και Τοποθέτηση σε ασθ/ρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή Ντίζα Χειροφρένου και Τοποθέτηση σε ασθ/ρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 59,52 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1 59,52 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ - 43,52 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 43,52 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 103,04 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1994/2018
ΑΔΑ ΨΩΤ6ΟΡ1Π-Ο2Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear