ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ06/17-02-2021
ΑΔΑ 6ΠΘΑΟΡ1Π-6ΚΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear