Επισκευή καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού τεσσάρων ασθενοφόρων στο τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού τεσσάρων ασθενοφόρων στο τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επισκευή καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού τεσσάρων ασθενοφόρων στο τομέα Τρικάλων
Πιθανή δαπάνη 1240,00€ με φπα 24%

Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3574/2017
ΑΔΑ 63ΝΙΟΡ1Π-4ΓΨ
ΑΔΑΜ 17PROC006214106
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear