Επισκευή καρέκλας (κλειστρό) και επισκευή καθίσματος οδηγού(επισκευή ρυθμιστή γωνίας πλατής) για το ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6340 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή καρέκλας (κλειστρό) και επισκευή καθίσματος οδηγού(επισκευή ρυθμιστή γωνίας πλατής) για το ασθ/ρο τομέα Βόλου ΚΗΙ 6340

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επισκευή καρέκλας (κλειστρό) και επισκευή καθίσματος οδηγού(επισκευή ρυθμιστή γωνίας πλατής)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6698/2017
ΑΔΑ Ψ114ΟΡ1Π-ΧΥΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear