Επισκευή και ζυγοστάθμιση τροχών για 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή και ζυγοστάθμιση τροχών για 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αλλαγή Θέσης Τροχών Εμπρός - Πίσω και Ζυγοστάθμιση 4 τροχών. ΚΗΗ 7482
Η Πληρωμή θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

Επισκευή και Ζυγοστάθμιση 2 τροχών. ΚΗΗ 7482

Επισκευή και Ζυγοστάθμιση 2 τροχών. ΚΗΗ 7536
Επισκευή και Ζυγοστάθμιση τροχού. ΚΗΗ 6975
Επισκευή και Ζυγοστάθμιση τροχού ΚΗΙ 6284

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 120,03€ με ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 2401/2019
ΑΔΑ 69ΓΤΟΡ1Π-ΖΒ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2019 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear