Επισκευή και Τοποθέτηση Επένδυσης σε Καναπέ του ΕΚΑΒ Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή και Τοποθέτηση Επένδυσης σε Καναπέ του ΕΚΑΒ Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Επισκευή και τοποθέτηση επένδυσης σε Καναπέ (τεμάχια 5)
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 600,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 146/10-10-2019
ΑΔΑ ΨΝΖΦΟΡ1Π-ΠΛΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear