Επισκευή και συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή και συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA BIZHUB 223
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 126/2017
ΑΔΑ 699ΝΟΡ1Π-4ΙΦ
ΑΔΑΜ 17PROC006262706
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear