ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ A/C ΣΤΑ ΚΗΙ-9979, ΚΗΙ-6390, ΚΗΙ-8420 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ A/C ΣΤΑ ΚΗΙ-9979, ΚΗΙ-6390, ΚΗΙ-8420 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ A/C ΣΤΑ ΚΗΙ-9979, ΚΗΙ-6390, ΚΗΙ-8420 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2383/2017
ΑΔΑ 6ΒΠΓΟΡ1Π-17Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear