Επισκευή και συντήρηση κλιματιστικού μηχανήματος χώρου αναμονής του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή και συντήρηση κλιματιστικού μηχανήματος χώρου αναμονής του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 187/2017
ΑΔΑ ΨΔΓΨΟΡ1Π-Π7Α
ΑΔΑΜ 17PROC001876206
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear