ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ SERVICE
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 64/13-02-2019
ΑΔΑ ΨΠ4ΝΟΡ1Π-Τ0Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear