ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ/MONITOR – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ/MONITOR

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ/MONITOR ΤΥΠΟΥ ZOLL
M-SERIES ΜΕ SERIAL NO.: T03E46780 (K.Y.)
Αριθμός Εντολής 99/18-09-2018
ΑΔΑ 65Ο2ΟΡ1Π-ΘΟΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear