Επισκευή και Ειδικές Συγκολλήσεις Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή και Ειδικές Συγκολλήσεις Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΣΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΑΜΑΚΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΠ.ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΡΟΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΣΩΝ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ . ΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΛΑΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΛΑΜΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΝΤΙΖΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΙΔΗΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΙΩΜΑ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΘΩΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΩΝ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (ΤΑΨΙ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΦΟΡΕΙΟ

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 483,37 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 81/18-06-2020
ΑΔΑ ΨΝ5ΥΟΡ1Π-ΝΕ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear