Επισκευή και Ειδικές Συγκολλήσεις Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή και Ειδικές Συγκολλήσεις Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΗΣ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΛΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ . ΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΛΑΤΗΣ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΛΑΜΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 403,23 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 82/18-06-2020
ΑΔΑ 6ΤΝΣΟΡ1Π-ΚΣ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear