ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER II:

1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΤΥΠΟΣ ΗΛ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ LINAK 12V / MAX 21A, 10 TMX.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, 10 TMX.
Αριθμός Εντολής 28/23-02-2017
ΑΔΑ Ω9ΩΖΟΡ1Π-ΑΤΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear