ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5001/2017
ΑΔΑ 6ΚΡΟΟΡ1Π-Τ9Ω
ΑΔΑΜ 17PROC006081792
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear