ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 989/27-04-2018
ΑΔΑ 7Ζ6ΗΟΡ1Π-ΝΕΩ
ΑΔΑΜ 18PROC003011599
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear