Επισκευή φορείου ασθενών σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6186 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή φορείου ασθενών σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6186

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΥΡΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΒΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 200,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6930/2017
ΑΔΑ Ω25ΙΟΡ1Π-Ψ9Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-11-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear