Επισκευή φορείου ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6967 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή φορείου ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6967

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΥΡΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 200,00 €
2 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΣΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 70,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 270,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6929/2017
ΑΔΑ 7ΥΙ6ΟΡ1Π-ΥΣΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-11-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear