Επισκευή φορείου ασθενή και καρέκλας ιατρού για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΗ1534 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή φορείου ασθενή και καρέκλας ιατρού για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΗ1534

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ - 225,00 €
2 ΕΞΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΙΑΤΡΟΥ - 125,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 350,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6933/2017
ΑΔΑ 65Ξ3ΟΡ1Π-Η34
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-11-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear