Επισκευή & Ειδικές Συγκολλήσεις για ασθ/ρα του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή & Ειδικές Συγκολλήσεις για ασθ/ρα του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας)
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

2 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΠ

3 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΥΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΣΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ & ΝΤΙΖΑΣ

4 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΟΛΗΣΗ ΙΝΟΞ & ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΔΥΟ ΨΥΚΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ


ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 360,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4670/2018
ΑΔΑ ΩΙ9ΡΟΡ1Π-Μ3Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-07-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear