ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ
ΓΑΡΠΙΛΟΜΠΕΤΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ (ΟΠΟΥ
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ), 4 τ.μ.
Αριθμός Εντολής 8/30-01-2019
ΑΔΑ ΩΩΦΛΟΡ1Π-8ΟΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear