ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ63/24-09-2020
ΑΔΑ 6ΗΩΘΟΡ1Π-ΘΞΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear