Επισκευή σε Ασθ/ρο ΚΗΙ 9977 Μάρκας VW Transporter T5 τομέας Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή σε Ασθ/ρο ΚΗΙ 9977 Μάρκας VW Transporter T5 τομέας Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ & ΧΡΩΜΑΤΟΣ - 62,00 €
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - 62,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 124,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5653/2017
ΑΔΑ ΨΨΜΕΟΡ1Π-4Ξ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear