Επισκευή σε Ασθ/ρο ΚΗΙ 6174 Μάρκας Citroen Jumper τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή σε Ασθ/ρο ΚΗΙ 6174 Μάρκας Citroen Jumper τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ Α/C ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - 99,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 99,20 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5655/2016
ΑΔΑ ΨΘΨΟΟΡ1Π-ΡΟΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear