Επισκευή σε Ασθ/ρο ΚΗΙ 3352 Μάρκας FIAT τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή σε Ασθ/ρο ΚΗΙ 3352 Μάρκας FIAT τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ & ΧΡΩΜΑΤΟΣ - 62,00 €
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΛΑΝΤΙ - 24,80 €
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΑΠΕΤΩΝ(ΝΤΙΖΕΣ) ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - 49,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 136,40 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5653/2017
ΑΔΑ ΩΤΙΕΟΡ1Π-ΧΚΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear