Επισκευή ασθενοφόρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθενοφόρου

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επισκευή ασθενοφόρου MERCEDES
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 31/2017
ΑΔΑ Ω9Ξ4ΟΡ1Π-9ΗΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear