Επισκευή ασθενοφόρου τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθενοφόρου τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καθαρισμός και έλεγχος ΜΠΕΚ, πιθανή δαπάνη 124,00€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3497/2017
ΑΔΑ ΩΖ4ΝΟΡ1Π-ΨΛ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear